Fiziksel Yapı

Anasayfa   Okulumuz   Fiziksel Yapı
 
&

Sınıflarımız
Lise sınıflarında maksimum öğrenci sayısı 24 'tür. Sene içinde veya sene sonunda öğrencinin sınıfı değiştirilmez. Sınıf seviyelerine göre kullanılan eğitim ve öğretim materyalleri değişir. Sınıflardaki sıra ve masa düzeni öğretmenin dersi işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Sınıflardaki öğrenci dolapları yedek giysi, kitap ve materyaller içindir. Öğrenci her gün her türlü eşyasını taşımak zorunda değildir. Sadece evine ihtiyacı olan malzemeleriyle gider. Öğrencilerin resim çantaları için sınıflarda dolapları vardır. Öğrenci sadece ihtiyacı olduğu gün resim çantasını evine götürür.

• Kütüphane
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları böylesine güzel bir kütüphaneyle doruk noktasına ulaşıyor. Kütüphane süreli ve süresiz yayınlar, bilgisayar donanımı, internet bağlantısı ve çağdaş bir dizayna sahiptir.

• Görsel Sanatlar Atölyesi
Görsel Sanatlar Atölyesi, öğrencilerin bireysel çalışmalar yapabileceği tarzda dizayn edilmiştir. Öğrencilerin özgürce resim yapabilmesi için çeşitli resim ve boyama tekniklerinin kullanıldığı derslerde ortaya çıkan eserler Atölye Panolarında sergilenerek, öğrenciler motive edilmektedir. Ayrıca Resim öğretmeni tarafından farklı tekniklerde hazırlanan duvar panoları belirli gün ve haftalara göre hazırlanarak, okul duvarlarını süslemekte ve öğrencilere örnek olarak sergilenmektedir.

• IPAD Sınıfı
Bilgisayar Dersleri İnternet'e bağlı 24 IPAD’den oluşan barkovizyon destekli  bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır. "Geleceğin Teknoloji Sınıfı" olarak ta adlandırılan sınıf okulun öğrencileri başta olmak üzere öğretmen, yönetici, veli ve çalışanlar da yararlanmaktadır.

• Fen Laboratuarı
Fen Bilgisi laboratuvarı deney hazırlama ve derslik olmak üzere 2 bölümden oluşmuş ve teknik olarak mükemmel cihazlar, araçlar ve maddelerle donatılmıştır. Her an çıkabilecek olası aksiliklere karşı yangın alarmı, gaz alarmı gibi güvenlik sistemlerine sahiptir. L aboratuvarda öğrencilerimizin görsel gelişimine yönelik, gereken donanımlar da bulunur. Konulara paralel renkli ve büyük boy posterler ve çeşitli maketler derslerde destekleyici olarak kullanılmaktadır.

• Müzik Odası
Müziğin gençlerin yetişme aşamasındaki önemi çok büyüktür. İçinden geldiği gibi davranan genç en iyi ifadeyi müzikte bulur. Bahçeşehir Kolejli her öğrencinin ses eğitimini en iyi şekilde tamamlamış, en az bir olmak üzere birkaç enstrüman çalacak seviyeye gelmiş olması hedeflenmiş ve müzik odası bu amaca yönelik olarak donatılmıştır.

• Satranç Merkezi
Gençlerimizin pratik düşünebilme ve muhakeme becerilerini desteklemek amacıyla Satranç Dersini, Satranç Merkezinde yaparlar. Açık havalarda ise bahçede Satranç oynayabilecekleri alan ve donanım bulunmaktadır.

• Aktivite Salonu
Spor, dans ve bale, halk oyunları, drama, orff çalgıları ile çalışmak için kullandığımız çok amaçlı bir salonumuz bulunmaktadır.

• Sosyal Bilgiler Dersliği
İlköğretim Sosyal Bilgiler , Vatandaşlık ve İnsan Hakları, Lise Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubu derslerinin bir kısmı bu derslikte yapmaktadır. Derslikte bulunan; interaktif haritalar tepegöz, slayt makinesi, televizyon, video, DVD ,barkovizyon ve akıllı tahta gibi araçlarla, görsel materyaller kullanılmaktadır.Ders işleme yöntemleri arasında bulunan "dia film ve asetatlarla" konular anlatılırken görsel zenginlik sağlanmaktadır.Özellikle tarih derslerinde üniteyle bağlantılı belgeseller izlettirilmektedir. Öğrenciler, konu ilgili belgesel filmleri öğretmenler tarafından hazırlanan "izleme notları" ile takip etmekte, bilgilerini pekiştirmektedir.

• Matematik Laboratuarı
"Matematikten duyulan zevk bir şeyi ilk kez keşfetme deneyimine benzer. Çocuksu bir hayranlık ve şaşkınlık insanı sarar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra, bu duyguyu unutamazsınız." THEONI PAPPAS

Matematik Laboratuarı Matematik dersinin görselleştiği , neredeyse tüm kavramların şekil bulduğu , matematiksel işlemlerin oyuna dönüştüğü ve matematik öğrenmenin bir zevk haline geldiği yerdir. MEB'in yaparak yaşayarak öğrenme modelinin hayata geçirildiği ve öğrencilerin matematiği sevmelerini sağlayacak, görsellik yolu ile öğrenmeyi pekiştiren, teknoloji aracılığı ile öğrenmeyi destekleyen ( akıllı tahta- smart board) materyallerin bulunduğu Matematik laboratuarı öncelikle ilköğretim 1. kademe öğrencilerine hitap etmektedir. Laboratuar ortamında öğrenciler gurup çalışmaları ile yaparak yaşayarak öğrenme hedefli yeni sisteme uygun bir çok etkinlik yapma olanağı bulmaktadır. MEB'in kademeli olarak uygulamaya koyduğu yeni müfredat uyarınca, daha sonraki yıllarda diğer seviyelerdeki öğrencilerimize de hitap edecektir.

&
 

Paylaşın